Q-Time

Supervision

SUPERVISION

Mange virksomheder, der gerne vil have korrekte svejsninger, er omfattet af strenge krav og det kan være dyrt selv at skulle have en person uddannet til NDT og svejsesupervision, da personen skal være opdateret på standarderne og godkendte metoder.

Er der tvivl om hvilken metode I skal bruge, så kontakt os for Svejsesupervision før I går i gang med opgaven

Styrken ved at have en svejsekoordinator er at man dermed altid er ajour med eksisterende og kommende krav til de produkter din virksomhed producerer og sælger

Svejse teknologi 1
Svejse teknologi 2

Har I behov for rådgivning vedrørende svejsning – uanset materiale – så arbejdet udføres korrekt, kan I kontakte os for Supervision

Vores certificerede professionelle kan med jeres oplysninger fortælle, hvilke svejsemetoder, der kan benyttes så svejsningerne overholder kravene

Vi kan naturligvis ikke stå til ansvar for fejl i svejsningen, såfremt vi ikke er blevet informeret korrekt om materialet.

Er der tvivl om hvilket materiale I arbejder med, anbefaler vi at I får besøg af vores Supervision-medarbejder på stedet, hvor svejsningen skal foregå. Ved selvsyn kan vi vurdere materialet og give den bedste rådgivning

Bemærk at Supervision – dvs. anbefalingen til svejsemetode – ikke er en godkendelse fra Q-time af det udførte arbejde. Vil I være sikre på at arbejdet også er udført 100 % korrekt, kan vi foretage NDT-prøver af svejsningerne

NDT er en undersøgelsesmetode, der kræves når der skal udføres kontrol af svejsninger. Der ligger en del krav, der skal overholdes iht. fremstillingsnormen

Der er 3 kvalitetsniveauer, der alle har til formål at dække størstedelen af svejsefejl

Vi tester og dokumenterer med det samme prøvningerne i en udførlig rapport. På den måde kan I hurtigt komme videre med produktionen

Svejse teknologi 3

Vi foretager eks. NDT med Eks.

Visuel kontrol

Radiografi

Ultralydsprøvning

Magnetpulverprøvning

Penetrantprøvning

Hvirvelstrømsprøvning