Q-Time

Mandskabsudlejning

Mandskabsudlejning af Tømrere, Murere, Malere, Elektrikere, VVS’ere samt smede og svejsere

Q-time mandskabsudlejning tilbyder danske og udenlandske håndværkere. Alle vores medarbejdere er faglige dygtige, kan læse og forstå tegninger og udlændingene taler, læser og skriver engelsk

Mandskabsudlejningen har et stort kartotek med kompetente og engagerede medarbejdere. Vi har en fleksibel organisation, og vi er i stand til at tilbyde de rette folk til enkle, komplekse og specialopgaver

Svejse Vikar Bureau

Virksomheder i industrien arbejder ofte på omskiftelige vilkår og kan derfor opleve, at den faste bemanding på den ene eller anden måde ikke passer sammen med antallet af opgaver.

Den skiftende belastning kan føre til flere forskellige problematikker

For få ansatte!

Hvilket fører til overbelastning af din faste stab med overarbejde, og risko for slid, ulykker og et kvalitetsdyk til følge

Særlige kompetencer!

Det kan være billigere og tidsbesparende at indleje mandskab med særlige kurser og kompetencer end selv at skulle uddanne. Især hvis det drejer sig om kompetencer, I ikke får brug for i den daglige drift

Simpel administration!

Vi sparer dig for besværet med udbetaling af løn, diæter, feriepenge, mm., så du kan fokusere på, at få løst din opgave så godt og hurtigt som muligt

For mange ansatte!

Hvilket fører til øgede og unødvendige omkostninger, afskedigelser og et motivationsdyk hos medarbejdere, der ikke har nok at lave

Hurtig løsning!

Har du en hasteopgave, som skal løses her og nu, eller er du kommet bagud med et projekt, kan du indleje ekstra mandskab. Det indlejede mandskab kan opsiges, så snart opgaven er løst

Level up!

Ved udsigten til en længere opgave med usikkerhed i mandskabsbehovet kan du supplere dit eget mandskab med vores i det omfang du har brug for

Fordele ved en Mandskabsudlejningsaftale

• Fast timepris og stor fleksibilitet
• Ingen udgifter ved sygedage
• Ingen udgifter til feriepenge
• Ingen udgifter til G-dage
• Ingen udgift ud over den aftalte timepris